Agios Therapon

Agios Therapon Church, Ikonostasis, Agios Therapon, Limassol district, Cyprus

Work of the sculptor Giavopoulos

Photo : Augusta Stylianou Artist

Agios Therapon Church, Ikonostasis, Agios Therapon, Limassol district, Cyprus

Work of the sculptor Giavopoulos

Photo : Augusta Stylianou Artist

Images Cyprus, Limassol District

Districts of Cyprus