Kato Lakatamia

Kato Lakatamia (Greek : ) is a settlement of Lakatamia in the Nicosia District of Cyprus.

Images Cyprus, Nicosia District