Kato Moni

Kato Moni (Greek : ) is a community in the Nicosia District of Cyprus.

Kato Moni , Photo : Augusta Stylianou Artist

Year Population
1946

234

1960 253
1982 313
1992 303
2001 311

Kato Moni, Photo : Augusta Stylianou Artist

Photo : Augusta Stylianou Artist

Photo : Augusta Stylianou Artist

Photo : Augusta Stylianou Artist

Kato Moni , Photo : Augusta Stylianou Artist

Images Cyprus, Nicosia District