Agios Nikolaos Church, Goudi

Agios Nikolaos Church, Goudi

Remains from wallpaintings from the year 1592 with inscription
Build with contributions from Poulimenos Andrianos, Ioannis Pispilis, Ioannis Kalekas, Athanasios Katalytis, Manolis and Apostolis Georgiou Karaviti und Antoniou...

Agios Nikolaos Church, Goudi

Goudi Athens