Melissotopos, Agioi Anargyroi Kastoria

Melissotopos, Agioi Anargyroi Kastoria

In the background the monastery of Agioi Anargyroi

April 2007

Author / Source Miko Stavrev

All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License