Theodoros Deligiannis, Charilaos Trikoupis

Theodoros Deligiannis , elected prime minister of Greece, the looser is Charilaos Trikoupis

Greek History