Rousanou Monastery

Rousanou Monastery

Photo: Dr. Emma Niebel