Hegias 275378

# Vase Number: 275378

Athenian Red-figure Cup (Kylix now lost)

Athens

475 to 425 BC

Inscriptions: Signature: EGIASEGRA[PSEN]

Attributed To: Douris By Beazley

Decoration: I: Athlete, Nike with Dinos, Man with Strigil, Hydria

Publication Record: Kephalidou, E., Nikitis, Eikonographiki meleti tou archaiou ellinikou athlitismou (Thessaloniki, 1996): PL.45.G85 (DRAWING OF I)

Beazley, J.D., Attic Red-Figure Vase-Painters, 2nd edition (Oxford, 1963): 1670.58BIS