Agios Nikolaos tis Stegis

Birth of Christ, Agios Nikolaos tis Stegis Church, 14th century wallpainting

near Kakopetria


Images Cyprus, Nicosia District

See also Icons, Byzantine Art

Districts of Cyprus