Mesa Potamos

Mesa Potamos, Troodos Mountains

Photos : Augusta Stylianou Artist

Districts of Cyprus