Nikolaos Gyzis, Joy

Joy, Nikolaos Gyzis

1883

Private Collection

Nikolaos Gyzis Paintings, Images