Nikolaos Gyzis, Nymph and Eros

Nymph and Eros, Nikolaos Gyzis, Photo : Augusta Stylianou Artist

Nikolaos Gyzis Paintings, Images