Nikolaos Gyzis, The step mother

The step mother, Nikolaos Gyzis, Photo : Augusta Stylianou Artist

Nikolaos Gyzis Paintings, Images