Nikolaos Gyzis, Triumph of Religion

Study for "Triumph of Religion" , Nikolaos Gyzis

Nikolaos Gyzis Paintings, Images