Nikiforos Lytras, Othon

Othon (Otto of Greece), Nikiforos Lytras

1892

Athens