O Panagis Koutalianos, Theofilos

O Panagis Koutalianos, Theofilos , Theofilos

1910, Velantza Volos