Agios Georgios Koutaleas

Agios Georgios Koutaleas

16th to 17th century

The name is actually Koutalas derived from a byzantine family name

Agios Georgios Koutaleas

Ymittos Athens