Kameni Chora

Kameni Chora (or Kaimeni Chora) (Greek: Καμένη Χώρα, meaning burnt town which the name is derived from a nearby volcano of (in German)

  • (in Greek)
  • http://www.koutouzis.gr/methana.htm (in Greek)
  • Retrieved from "http://en.wikipedia.org"
    All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License

    A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M

    N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z