Greece

G - H - I

Hellenic Parliament (Vouli ton Ellinon)

Heraklion Prefecture

Heraklio (or Herakleio or Iraklio) Athens ()

Hiona Tritaia Achaia

Holargos (or Cholargos) Athens ()
Horafakia (or Chorafakia) Akrotiri Chania

Hrysanthi Aigeira Achaia

Hydra Piraeus ()

Hephaestus Temple of Athens (Thisio)

Hymettus

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M

N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License