Moni Kynigou ton Filosofon

Moni Kynigou ton Filosofon "Hunter of the philosophers" (Monastery), Katholikon

or Agiou Ioannou tou Kynigou

or Filosofon

or Kynigou ton Filosofon par Akominato

Moni Kynigou ton Filosofon, Katholikon

Ymittos Athens