Dimitrios Themelis

Dimitrios Themelis (Patmos - 1826 Messolonghi)