Nikolaos Gyzis, Capuchin monk

Nikolaos Gyzis, Capuchin monk
Oil on canvas
37 × 31 cm (14.57 × 12.20 in)
National Gallery Athens

Nikolaos Gyzis Paintings, Images

Greek Artists Paintings