Panagia Theotokos and Archangel Michael

Panagia Theotokos and Archangel Michael, Galata, Photo : Augusta Stylianou Artist

Panagia Theotokos and Archangel Michael, Photo : Augusta Stylianou Artist