Moutoullas

Panagia tou Moutoulla Church, Moutoullas , Photo : Augusta Stylianou Artist

Panagia tou Moutoulla Church, Moutoullas , Photo : Augusta Stylianou Artist

Churches in Cyprus

Images Cyprus, Nicosia District