Moutoullas

Agios Georgios (Saint George) Wallpainting 1280, Panagia tou Moutoulla Church, Moutoullas ,

Photo : Augusta Stylianou Artist

Crucifixion of Jesus, Wallpainting 1280, Panagia tou Moutoulla Church, Moutoullas , Photo : Augusta Stylianou Artist

Images Cyprus, Nicosia District